Kulcs Mediátor &

       Coach Iroda

 

         Kecskemét

 

 "Ne sírj, ne háborogj miatta.

                Értsd meg!"

               Benedict Baruch Spinoza

MENÜ

Válási mediáció:

 

Ha váláson gondolkodik, mert nem látja a kiutat...

Ha válásban van, és nem tudnak közös nevezőre jutni...

Ha válás után van, de a csatározás még mindig folytatódik...

 

Válási mediáció előnyei: 

  • a mediátor pártatlan, semleges, nem áll egyik fél pártján sem.
  • a mediátor nem dönt, és a felek is csak olyan döntést tudnak hozni, amelyek mindkettőjüknek elfogadható.
  • a mediáció az egész család érdekeit nézi, és a jövőbeni normális kapcsolattartásra törekszik. 
  • a mediátor megírja a válási egyezséget úgy, hogy a bíróságra beadható legyen. 
  • amennyiben a keresetlevelet a válási egyezséggel együtt beadják, a bontóper kiskorú gyermek megléte esetén maximum két tárgyalás.
  • mindkét fél megtakarítja az ügyvédi költségeket, és azt az ügyvédi magatartásbeli morált, amely csak mélyíti a válófélben lévők között lévő feszültséget.

 

Lényeges információ, hogy a válófelek maguk dönthetnek a saját életükről, és nem harmadik idegen féltől (bíróságtól, ügyvédtől) várják a megoldást problémáikra, hanem saját maguk oldják azt meg, úgy, hogy mindkétfél megelégedésére szolgál.

 

Válási mediáció 1-3 ülés elég szokott lenni, ami 1,5 - 2 óra helyzettől, problémától, szereplőktől függően. 

Minden megkezdett óra 5.000,- Ft

Válási egyezség és a keresetlevél megírása plusz 10.000,- Ft

 

A válási folyamat és a válás 7 szintje, szakasza:

 

1) Érzelmi szint

    - érzelmi elhidegülés, egy hosszantartó lassú folyamat: érzelmi kötődés lazítása, kitérés az intimitás elől.

    - tudatosodás, amikor valamelyik fél elégedetlen a kapcsolat minőségével, konfliktusokkal megfogalmazza hiányérzetét, örömtelenségét, és elkezd foglalkozni a válás gondolatával, amit egy idő után ki is mond.

    - kompromisszumkötés a házasság megmentése érdekében, ami csak átmeneti javulást eredményez, mert ismét előtérbe kerül a válási attitűd racionalizálása.

Ekkor még a folyamat, sok esetben visszafordítható, ideális időszak mediációra. Használhat a válság őszinte és tárgyilagos elemzése, értékelése, az okok és az alap problémák felderítése, megoldása. (külső kapcsolat, harmadik fél megjelenése, csak álprobléma, a házasság megromlásának a következménye).

Ha a szándék megvan, párkapcsolati mediációra is sor kerülhet, és akkor elkerülhető a válás.

 

2) Szexuális szint

    A házaspárok között a szexuális együttlétek száma ritkul, majd teljesen megszűnik az intimitás.

 

3) Szülőtársi szint

    Amennyiben gyerekek vannak a családban, meg kell állapodniuk, hogyan folytatják tovább szülőtársi kapcsolatukat. A feleknek meg kell érteniük, hogy a gyerekek egy életre összeköti őket, és a köztük lévő korrekt emberi kapcsolat fenntartása, hosszútávon mindenkinek érdeke. Ennek alapja a korrekt megegyezés, a gyerekelhelyezés, láthatás, gyerektartás, gyerekekkel kapcsolatos költségek viselése témában. 

A mediáció itt is nagy segítség lehet, hogy a nagy érzelmi vihar közepette, a felek előtérbe helyezzék a gyerekek érdekeit, hogy a válási folyamatból a lehető legkisebb sérüléssel jöjjenek ki.  

 

 4) Gazdasági szint

     A házaspár között szóba kerül a vagyonmegosztás (ingók, ingatlanok, vállalkozások, lakáshansználat, tartásdíj stb.)

Ezen a szinten mindenképp a legjobb lehetőség a mediáció, hiszen viszonylag gyors, és így a legkíméletesebb megoldás.

 

5) Jogi szint

    A bírósági eljárás elhúzódhat évekig, ez köztudott. A mediáció során született válási egyezség bírósági jóváhagyása, ítéletbe foglalása lerövidíti ezt a folyamatot. 

 

6) Szociális szint

    A válással a rokonok, ismerősök, barátok választás elé állnak. Kinek a pártját fogják? Ki mellé álljanak? Kivel legyenek szolidálisak? Kivel tartsák későbbiekben a kapcsolatot? A döntést nemcsak igazságérzetük és szimpátiájuk alapján, hanem saját érdekül alapján is hozzák. Így mindkét félnek megváltozik a társadalmi helyzete és a társasági élete. 

 

7) Pszichológiai szint

    A válás sokszor traumatikus élmény. Ambivalens érzések vannak jelen, nagyfokú alkalmazkodó készségre és rugalmasságra van szükség az új élethelyzetre való berendezkedésre. Csorbát szenved az önbizalom és az önértékelés. Meg kell küzdeni az elmagányosodás és kiégés veszélyével. Segítenek az elhárító mechanizmusok, regresszió, tagadás, elfojtás, racionalizálás, ezért soha nem tud reális képet adni a kialakult helyzetről a sértett fél. A folyamat feldolgozásában a cél a lelki autonómia helyreállítása, a partner emberi méltóságának tiszteletben tartása mellett. 

 

 

 Válás kultúrája vs. Kulturált válás  Facebook.com/valaskultura

 

 

Hírek

Asztali nézet